Paikkakohtainen viljely

Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut valtavan tietomäärän keräämisen ja käsittelyn. Peltojen ravinne- ja maalajivaihtelut sekä kasvien kunto otetaan huomioon ja panokset annetaan vain tarpeiden mukaan. Tiheä paikkakohtainen maanäytteiden otto on täsmäviljelyn perusta. Peruslannoitus suunnitellaan paikkakohtaisen ravinnetilan mukaan. Kasvukaudella kasvien kuntoa mitataan kasvutosensoreilla tai ilmasta otetuilla kuvilla, näin päästään kasvien tilaan käsiksi ja kasvukauden aikaiset lisälannoitustoimenpiteet voidaan kohdentaa oikein. Paikkakohtainen viljely kuuluu kestävän viljelyn konseptiin.

N-xt

Kartassa oleva NDRE-arvo kertoo kasvuston kunnosta.

Tilalla tapahtuu!

SuperPottu kaupoissa!

Monivuotisen työn tuloksena SuperPottua löytyy hyvin varustetuista kaupoista kuten Veljekset Keskiseltä, Halpa-Halleista ja Minimaneista kautta maan. SuperPottu on terveellistä, ravintorikasta, suomalaista perunaa, joka viljellään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - ympäristöä kunnioittaen.
www.superpottu.fi

Uutisia SuperPotusta

Iltalehden uutinen SuperPotusta
YLE:n uutinen SuperPotusta