Paikkakohtainen viljely

Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut valtavan tietomäärän keräämisen ja käsittelyn. Peltojen ravinne- ja maalajivaihtelut sekä kasvien kunto otetaan huomioon ja panokset annetaan vain tarpeiden mukaan. Tiheä paikkakohtainen maanäytteiden otto on täsmäviljelyn perusta. Peruslannoitus suunnitellaan paikkakohtaisen ravinnetilan mukaan. Kasvukaudella kasvien kuntoa mitataan kasvutosensoreilla tai ilmasta otetuilla kuvilla, näin päästään kasvien tilaan käsiksi ja kasvukauden aikaiset lisälannoitustoimenpiteet voidaan kohdentaa oikein. Paikkakohtainen viljely kuuluu kestävän viljelyn konseptiin.

N-xt

Kartassa oleva NDRE-arvo kertoo kasvuston kunnosta.

Uutiset

Kotimaisten N-xt –lannoitteiden myynti

Suomen Nestelannoite Oy aloittaa kotimaisten lannoitteiden valmistuksen. Lilja Farms Oy myy N-xt lannoitteita ja auttaa asiakkaitaan niiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää täältä!
www.suomennestelannoite.fi

OptiWorks –pellonmuotoilulaitteistojen maahantuonti

Lilja Farms on solminut yhteistyösopimuksen DAVCO OptiSurface Pty Ltd:n kanssa ja aloittaa OptiWorks –laitteiden ja OptiSurface -ohjelmien myynnin ja maahantuonnin. Lue lisää OptiWorks-laitteistoista täältä!

Dakota Micron maahantuonti

Lilja Farms solminut yhteistyösopimuksen Dakota Micron kanssa maatalouskamerojen maahantuonnista Suomeen.

Ag Leader maahantuonti

Lilja Farms Oy ja Ag Leader ovat solmineet maahantuontisopimuksen.

Lue lisää Ag-leaderin tuotteista täältä