Jankkurointi

Pellon kuohkeutus tehdään Evers-jankkurilla, jossa terien malli on juuri oikeanlainen, maata nostattava ei sekoittava. Tutkimme pellon tiiviyden penetrometrillä, jonka mukaan työsyvyys valitaan. Jankkurointitraktorissa on käytössä RTK-GPS järjestelmään perustuva automaattiohjaus. Ajolinjat tallennetaan muistiin ja mahdollisesti jatkossa tehtävät jankkuroinnit voidaan kohdistaa joko samaan paikkaan tai edellisen jankkuroinnin väliin. Lisäksi traktorin vetovastustunnustelutieto on yhdistetty GPS-järjestelmään, jolloin tieto pellon paikkakohtaisesta tiiviydestä saadaan kartalle.

Uutiset

Kotimaisten N-xt –lannoitteiden myynti

Suomen Nestelannoite Oy aloittaa kotimaisten lannoitteiden valmistuksen. Lilja Farms Oy myy N-xt lannoitteita ja auttaa asiakkaitaan niiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää täältä!
www.suomennestelannoite.fi

OptiWorks –pellonmuotoilulaitteistojen maahantuonti

Lilja Farms on solminut yhteistyösopimuksen DAVCO OptiSurface Pty Ltd:n kanssa ja aloittaa OptiWorks –laitteiden ja OptiSurface -ohjelmien myynnin ja maahantuonnin. Lue lisää OptiWorks-laitteistoista täältä!

Dakota Micron maahantuonti

Lilja Farms solminut yhteistyösopimuksen Dakota Micron kanssa maatalouskamerojen maahantuonnista Suomeen.

Ag Leader maahantuonti

Lilja Farms Oy ja Ag Leader ovat solmineet maahantuontisopimuksen.

Lue lisää Ag-leaderin tuotteista täältä