Perunan myynti

Myymme tuottamaamme perunaa pakkaamoille ja ruokaperunateollisuudelle. Kehittämämme viljelytavan ansiosta perunamme ovat erityisen ympäristöystävällisiä ja maukkaita.

Viljely

Pääviljelyskasvimme on ruokaperuna. Perunan lisäksi pelloillamme kasvaa tarhahernettä, tattaria, ruista, kauraa, ohraa, vehnää ja rypsiä. Vähintään seitsemäsosa pinta-alastamme viettää sapattia.

Paikkakohtainen viljely

Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut valtavan tietomäärän keräämisen ja käsittelyn. Peltojen ravinne- ja maalajivaihtelut sekä kasvien kunto otetaan huomioon ja panokset annetaan tarpeiden mukaan. Maaperäskannaus ja paikkakohtainen maanäytteiden ottaminen ovat täsmäviljelyn perusta. Peruslannoitus suunnitellaan paikkakohtaisen ravinnetilan mukaan. Kasvukaudella kasvien kuntoa mitataan kasvustosensoreilla tai ilmakuvilla ja kasvianalyyseillä. Kasvukauden aikaiset lisälannoitustoimenpiteet voidaan kohdentaa oikein kerätyn tiedon perusteella. Paikkakohtainen viljely kuuluu kestävän viljelyn konseptiin.

Kartassa oleva NDRE-arvo kertoo kasvuston kunnosta.
Scroll to Top